Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

Uprava lokalnih javnih prihoda – v.d. Direktorice
Vesna Kovačević - email: vesna.kovacevic@budva.me

Sektor za za utvrđivanje i evidenciju prireza, taksi, naknada, doprinosa:
Rukovodilac sektora – Veselin - Vesko Marić
Tel. +382 67/ 240-237
email: vesko.maric@budva.me

Elvira Pupović – članski doprinos
email: elvira.pupovic@budva.me

Snežana Knežević Madžarević – prirez porezu na dohodak fizičkih lica
email: snezana.knezevic@budva.me

Sanja Milačić – naknada za puteve
email: sanja.milacic@budva.me

Marija Milanović - boravišna i izletnička taksa
email: marija.milanovic@budva.me

Ljubica Šćekić – turistička taksa
email: ljubica.scekic@budva.me

Sektor za utvrđivanje i evidenciju godišnjeg poreza na nepokretnosti - pravna lica:
Tel. +382 33/474-330

Jelena Baštrica - email: jelena.bastrica@budva.me

Isidora Varga - email: isidora.varga@budva.me

Sektor za utvrđivanje i evidenciju godišnjeg poreza na nepokretnosti - fizička lica:
Tel. +382 68/861-313
Andrijana Božović - email: andrijana.bozovic@budva.me
Anđelka Šišević - email: andjelka.sisevic@budva.me

Sektor za prinudnu naplatu:
Rukovoditeljka sektora – Dušanka Perazić
Tel. +382 68/861-311
email: duska.perazic@budva.me
Odjeljenje za inspekcijski nadzor:
Tel. +382 68/861-312

Inspektori lokalnih javnih prihoda:

Marinko Aleksić – email: marinko.aleksic@budva.me
Tel. +382 68/ 132 240
Slađana Nedović – email: sladjana.nedovic@budva.me
Tel. +382 68/ 132 247

Sektor za utvrđivanje i evidenciju poreza na promet nepokretnosti:
Tel. +382 68/ 861 307

Sektor za opšte i pravne poslove:
Rukovoditeljka sektora – Žaklina Fuštić
Tel. +382 68/068-233
email: zaklina.fustic@budva.me

Građanski biro:
Anđelka Bošković – email: andjelka.boskovic@budva.me
Jovana Trifunović – email: jovana.trifunovic@budva.me
Mišo Dumnić – email: miso.dumnic@budva.me
Tel. +382 68/861-314

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.