Zaposleni

Mihailo Đurović

Potpredsjednik Opštine

Rođen 14. juna 1971. na Cetinju. Srednju školu završio u Baru, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je i magistrirao 2001. na temu iz oblasti finansijskog tržišta. Radno iskustvo stekao radeći u više brokerskih i brokersko-dilersih kuća (do 2001), Vladi Crne Gore kao sekretar Komisije za finansijski sistem i javnu potrošnju (2001–2003), Sekretarijatu za privredu i finansije Opštine Budva kao sekretar (2005–2015) i JP za upravljanje morskim dobrom kao direktor (2015–2016). Od juna 2016. bio je zamjenik sekretara Sekretarijata za privredu i finansije u Opštini Budva, zadužen za kontrolu izbornog procesa. Član je SDP Crne Gore i predsjednik Opštinskog odbora SDP Budva. Otac je dvoje djece. Živi u Petrovcu.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.