Predsjednik Skupštine

Nadležnosti

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa Predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave.

Biografija

Đorđije Vujović,

Đorđije Vujović rođen je 15. 08. 1966. godine u Novom Sadu. Srednju turističku školu završio je u Budvi. Dvadesetogodišnje radno iskustvo stekao je u javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ doo Budva na rukovodećim funkcijama, gdje je četiri godine bio i u bordu direktora. Obavljao je funkciju izvršnog direktora Zavoda za izgradnju AD Budva. Od 2010. godine predsjednik je Nove srpske demokratije u Budvi. Ovo je četvrti mandat na mjestu odbornika u Skupštini opštine Budva. Otac je troje djece.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.