Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

Kontakt

Opština Budva

Trg Sunca 3
Budva, 85310
Crna Gora

+ Tel: +382 33 451 000
+ Fax: +382 33 451 000
Opština Budva
Sekretarijat za društvene djelatnosti

Tel: 033 697 696
Tel:033 697 697
Email: drustvene.djelatnosti@budva.me

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove
Tel: 033 475 823
E-mail: komunalno.stambeno@budva.me
Sekretarijat za investicije
Tel: 033 455 735
Fax: 033 455 735
Email: investicije@budva.me
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Tel: 033 451 272
Fax: 033 451 272
Fax: 033 451 743
Email: lokalna.samouprava@budva.me
Sekretarijat za finansije

Tel: 033 454 727
Tel: 033 451 452
Email: finansije@budva.me

Sekretarijat za privredu
Tel: 033 452 052
Email: privreda@budva.me
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj
Tel: 033 451 287
Tel: 033 451 287
Email: urbanizam.bd@budva.me
Sekretarijat za zaštitu imovine
Tel: 033 456 922
Fax: 033 456 922
Email: zastita.imovine@budva.me
Služba za informacione tehnologije

Tel: 033 402 450
Fax: 033 402 451
Email: informatika@budva.me

Služba predsjednika
Nacelnik Službe predsjednika
Tel: 033 403 812
Mail: kabinet@budva.me
PR služba i protokol
Tel: 033 403 815
Email: pr@budva.me
Email: protokol@budva.me
Služba glavnog administratora
Tel: 033 451 098
Fax: 033 453 307
Mail:
Komunalna policija i komunalna inspekcija

Tel: 033 403 876
Tel: 068 861 303
Tel: 033 403 874
Email: kom.policija@budva.me

Uprava lokalnih javnih prihoda
Email: lokalni.prihodi@budva.me
Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Tel: 067 307 579
Email: komunalije@budva.me
Služba zaštite i spašavanja
Tel: 033 451 350
Fax: 033 451 350
Mail: sluzba.zastite@budva.me
Služba za javne nabavke

Tel: 033 454 017
Email: javne.nabavke@budva.me

Kancelarija za borbu protiv korupcije
Tel: 033 475 188
Fax: 033 475 188
Email: antikorupcija@budva.me
Služba Glavnog gradskog arhitekte
Tel: 033 403 820
Email: arhitekta@budva.me
Služba menadžera Opštine Budva
Mediteranska 8/6 TQ Plaza
Tel: 033 688 996
Tel:033 688 997
Email: menadzer@budva.me

Kontaktirajte nas

Vaše pitanje biće proslijeđeno izabranom organu i odgovor ćete dobiti putem e-maila.
Molimo Vas da sva ponuđena polja popunite jer uprotivnom pitanje će se smatrati nevažećim.
Radi efikasnijeg riješenja Vašeg problema molimo Vas da precizno definišete Vaše pitanje i odaberete nadležni organ uprave.
Na našoj internet prezentaciji imate detaljne opise nadležnosti svih organa uprave.

Pogledajte još:

Prijavi nepravilnosti

Omogućeno Vam je da prijavite nepravilnosti i neažurnosti u radu.
Prijavi nepravilnosti ovdje

Pitajte opštinu

Omogućeno Vam je da postavite pitanje nadležnom organu i da odgovor dobijete u roku od sedam dana. Pošaljite pitanje ovdje

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.