Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predsjednik Skupštine

Nadležnosti

Predsjednik Skupštine predsjedava Skupštinom, rukovodi njenim radom, stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine, predstavlja Skupštinu, predlaže dnevni red, potpisuje akte Skupštine, koordinira rad radnih tijela, sarađuje sa Predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave.

Krsto Radović

Predsjednik Skupštine
Krsto Radović je rođen u Baru, 19.11.1980. godine. Osnovnu školu „ Mirko Srzentić “ završio je u Petrovcu, a srednju školu „ Danilo Kiš “ u Budvi. Dipolmirao je na Fakultetu za poslovni i pravni fakultet, Univerziteta „ Union – Nikola Tesla “ u Beogradu.
Krsto Radović vrlo rano počinje svoj poslovni put u preduzeću svoje familije. Porodica Radović bavi se ugostiteljstvom preko dvije decenije i Radović sa ponosom ističe da je prvu platu zaradio baveći se ugostiteljstvom. Od 1995. do 2003. godine je radio u „ SUR Maslina“ kod svog oca prvo učeći posao, a zatim intezivno radeći kao ugodtiteljski radnik.
Od 2003. godine zaposlen je kao izvršni direktor d.o. „ Natally“ u Beogradu.
Intezivnije poslovne aktivnosti počinju od 2005. godine u oblasti investicija u građevinarstvu :
• Od 2005. godine do 2009. godine bio je izvršni direktor „ KN Trade“ d.o.o Budva;
• Od 2010. godine do 2016. godine bio je izvršni direktor firme „ KN investments “ d.o.o Budva;
• Od 2014. do 2018. godine bio je predsjednik Paštrovske lovačke organizacije;
Od 2015.godine potpredsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Budva, a od 2019.godine kada je reizabran za potpredsednika, imenovan je i za sekretara za partijsku infrastukturu Demokratske Crne Gore.
Član je Izvršnog odbora Turističke organizacije Budve od maja 2017.godine.
Kao odbornik Skupštine opštine Budva mandatnog saziva 2016-2020, 10.januara 2019.godine imenovan je na funkciju predsjednika Skupštine, dok je kao odbornik mandatnog saziva Skupštine opštine Budva 2020-2024 , za predsjednika Skupštine izabran 17.09.2020.godine.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.