Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pitajte opštinu

Pošiljalac: Tamara Zenović 05.03.2014.

Kada ćete ukloniti divlje postavljene stubiće na javnim površinama u ulici 13. Jula koji onemogućavaju slobodno parkiranje?

Odgovor:

Pitanje je bez odgovora.

Nadležni organ: 

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.