Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SEDMODNEVNI IZVJEŠTAJ O PLAĆANJU ZA PERIOD 10.10.2022-16.10.2022. GODINE

Članom 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020) propisano je da ,,sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije.’’

U ovom izvještaju nije evidentirana kao rashod prinudna naplata koja je 14.10.2022.godine prinudno naplaćena sa glavnog računa trezora Opštine Budva

• I-2143/22-JI Darko Rajković iznos 48.428,97€

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.