Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sedmodnevni izvještaj o plaćanju (period 13.06.2022.-19.06.2022. godine)

Članom 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020) propisano je da ,,sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije.’’

U periodu od 13.06.2022.godine do 19.06.2022.godine nisu evidentirane sledeće prinudne naplate:

• I-1346/2022 JI Darko Rajković, iznos 462,66 eura
• I-614/2022 JI Vidak Latković, iznos 720,06 eura

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.