Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sedmodnevni izvještaj o plaćanju (period 18.04. – 24.04.2022. godine)

Članom 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020) propisano je da ,,sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije i Agenciji za sprječavanje korupcije.’’
U izvještaju za period 18.04.2022. - 24.04.2022.godine nije evidentiran rashod u Glavnoj knjizi trezora sa pozicije 4144-bankarske provizije u iznosu od 111,79 eura. Takođe, nije evidentirana prinudna naplata koja je od strane JI Vidaka Latkovića prinudno naplaćena sa Glavnog računa trezora Opštine Budva, I -326/2022 u iznosu od 659,56 eura.

Prilog
• Analitička kartica potrošačkih jedinica za period 18.04.2022.-24.04.2022.
• Analitička kartica TBR za period 18.04.2022.-24.04.2022
• Dnevno zatvaranje za period 18.04.2022.-24.04.2022

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.