Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sedmodnevni izvještaj o plaćanju (period 20.06.2022.-26.06.2022. godine)

Članom 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 3/2020 i 38/2020) propisano je da ,,sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou, su dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih radnom tijelu Skupštine nadležnom za poslove antikorupcije.’’

U ovom izvještaju nisu evidentirane kao rashod četiri prinudne naplate koje su naplaćene sa Glavnog računa trezora Opštine Budva:

• 21.06.2022.god.-I-619/2022-JI Latković Vidak iznos 720,06 eura
• 22.06.2022.god.-I-633/2022 JI Latković Vidak iznos 720,06 eura
• 22.06.2022.god.-I-632/2022 JI Latković Vidak iznos 972,06 eura
• 22.06.2022.god.-I-1559/2022 JI ALEKSANDAR Bošković iznos 609,56 eura
Ukupno: 3021,74 eura

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.