Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaposleni

Tanja Simićević

v.d. načelnica Službe za javne nabavke

Tanja Simićević je rođena u Titogradu, današnjoj Podgorici 12.07.1971. godine.
Posle završene osnovne škole i gimnazije doselila se u Budvu, početkom 1990. godine, gdje je i danas stalno nastanjena, živi i radi.
Završila je pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore, smjer Pravosudni.
Stalno je zaposlena u Opštini Budva od 2002. godine.
U predhodnom periodu u Opštini Budva je bila angažovana na više različitih poslova.
Radila je u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, Sekretarijatu za privredu i finansije i Službi glavnog admistritatora Opštine Budve kao rukovodilac sektora za drugostepeni upravni postupak.
Na poziciju načelnika Službe za javne nabavke imenovana je 28.01.2017. godine.
Ima položen stručni ispit za poslove javnih nabavki pa trenutno obavlja poslove načelnika službe i službenika za javne nabavke u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Majka je dva odrasla punoljetna sina, Nikole i Nemanje, koji trenutno žive i rade u Americi.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.