Geo informacioni sistem

GIS (geografsko informacioni sistem) za planiranje u turizmu

Opština Budva i Opština Kotor su partneri na Projektu " Podrška strateškom planiranju"
(u okviru SEENET programa), a koji je realizovan u saradnji sa Regijom Emilija Romanja iz Italije.
Program Seenet – Translokalna mreža saradnje između Italije i Jugoistočne Evrope predstavlja podršku zemalja jugoistočne Evrope u procesima evropskih integracija. Ovaj projekat u okviru SEENET programa ima za cilj ječanje opština Budva i Kotor u strateškom planiranju, sa posebnim akcentom na odnos između turizma i zaštite životne sredine.
U okviri projekta Opština Budva je kao donaciju dobila hardver i softver za GIS -Geografsko informacioni sistem, namjene za planiranje u turizmu. Vrijednost donirane opreme i usluga za opštine Budva i Kotor iznosi 64.550 eura.
Opštinama su uz dostavljenu opremu pružene i obuka i tehnička podrška u korišćenju sistema.

Naime, u okviru Projekta, koji je relizovan sredstvima iz SeeNet programa, sproveden je i razvoj, implementacija, obuka i uvođenje informacionog sistema.
Predmetne aktivnosti u okviru Projekta je realizovala firma Com-4T d.o.o iz Srbije, u saradnji sa specijalizovanim podizvođačima i kosultantima, koji su kao jedistven tim stručnjaka razvili i implementirali potrebna informatička rješenja i opremu, izvršili obuku kadrova i obavili inicijalnu popunu GIS baze podataka u delu JPO i Katastra turistčkih kapaciteta.
Informacioni sistem je realizovan tako da obezbijeđuje nesmetano, lako i brzo širenje na druge poslovno-dokumentacione procese i uvođenje drugih tematskih katastara.
Informacioni sistem je realizovan kao sistem otvorene arhitekture koja obezbijeđuju najviši mogući stepen nezavisnosti od isporučioca i proizvođača softvera, ali i laku organizaciju njegovog stalnog održavanja, uz angažovanje minimalnih finansijskih sredstava.
Kompletno rešenje je zasnovano na vodećim platformskih rešenjima iz svake od oblasti (Autodesk u oblasti GIS, Oracle u oblasti upravljanja bazom podataka i UniDocs u oblasti upravljanja dokumentima i poslovnim procesima).
Nakon razvoja i implementacije riješenja i opreme, održana je i obuka korisnika i administratora sistema.
Pored svih poslova obavljena je i obrada i unos podataka u jedistvenu GIS bazu podataka opštine. Pri tome su obrađeni svi dostupni podaci iz domena JPO i Katastra turističkih kapaciteta opštine i tako obezbijeđena osnova za unos ostalih tematskih slojeva koji sadrže infrastrukturu, lokacije za gradnju, elemente planske dokumentacije i slično.
Na taj način je postavljen temelj jedinstvenog informacionog sistema opštine koji će se dalje razvijati i širiti na istim osnovama i platformi automatizacijom drugih procesa u opštini.

Takođe, Opština Budva je od strane Zajednice opština Crne Gore dobila priznaje za najbolju praksu u oblasti ,,Turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja". Na sjednici održanoj u Podgorici 6. 12.2013.godine, odlučeno je da Opštine Budva i Kotor dobiju priznaje u ovoj oblasti za prezentaciju pod nazivom “Implementacija Katastra turističkih kapaciteta – GIS opština Budva i Kotor”, kao dio projekta " Podrška strateškom planiranju".

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.