Spisak mjesnih zajednica

Osnovane u skladu sa odrebama Odluke o mjesnim zajednicama (“Službeni list Opštine Budva”, broj 9/06 i 1/10) su sljedeće mjesne zajednice:

MZ Bijeli do (14. 08. 2018. godine)

Mjesna zajednica obuhvata slijedeća naselja: područje da granica sa zapadne strane bude stari kotorski put, da granica sa južne strane bude ulica označena kao kat. parcela 3093/1 i dio ulice označen kao kat. parcela 1807/2 sve KO Budva, da granica sa istočne strane bude ograda “Gradske pekare” sa jedne i kat. parcela 1785 i 1787/1 KO Budva i da granica sa sjeverne strane bude zadnji red kuća u tom naselju, zatim potok označen kao kat. parcela 3070/2 KO Budva tj. iznad gradskog rezervoara u tom naselju. Na istoku se graniči sa MZ Dubovica, a prema zapadu sa MZ Svinjišta.

MZ Babin do (09. 06. 2016. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: desna strana Jadranskog puta, od tunela iznad Mogrena do glavnih semafora, lijeva strana Topliškog puta, od semafora do vodorezervoara i sve do zelenog pojasa prema repetitoru na brdu Spas.

MZ Bečići (23. 02. 2015. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Stanišići, Boreti, Ivanovići, Bečići, Podbabac, Čučuci i Rafailovići.

MZ Brajići (08. 03. 2014.godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja na prostoru Brajića: Uglješići, Martinovići, Prentovići i Stojanovići.
Granica MZ Brajići prema sjeveru i sjeveroistoku je područje Opštine Cetinje, prema jugoistoku je područje MZ Sveti Stefan, koja nije osnovana u skladu sa odredbama navedene Odluke.

MZ Buljarica (06. 11. 2011.godine)

Mjesna zajednica obuhvata područje KO Buljarica.

MZ Donji Pobori (19. 09. 2016. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Donji Pobori i Krapina.

MZ Gornji Pobori (13. 12. 2012. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Gornji Pobori, brdo Đurđevac, Stanjevića do i Majstore.

MZ Jaz (27. 05. 2015. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Seoca, Prijevor, Jaz i Lastva.

MZ Markovići (02. 10. 2011. godine)

Mjesna zajednica obuhvata područje Markovića u okviru KO Srednji Maini.

MZ Petrovac (20. 02. 2015. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Petrovac, Kruševica, Grabovica, Žukovica, Novoselje, Brda i Ilino brdo.

MZ Podostrog (13. 05. 2014. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područje Podostroga. Sa južne, jugozapadne i zapadne strane granica ide potokom Volujar, sve do ušća u rijeku Grđevicu, koje razdvaja naselja Podostrog od brda Dubovica i Velje ploče. Sa sjeverozapadne strane i sjeverne strane granica ide preko Učikala, vrhovima brda Urovica i brda Ostrog pa sve do potoka Grđevica sa istočne strane, koji razdvaja naselje Podostroig i naselje Lazi i rijekom Grđevica sa jugoistočne strane.

MZ Reževići (22. 12. 2012. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Drobni pijesak, Smokov vijenac, Drobnići, Rijeka Reževića, Krstac, Katun, Perazića Do i Čami Do.

MZ Stari grad (12. 04. 2011. godine)

Mjesna zajednica obuhvata područje Starog grada i obližnji areal – Mediteranskom ulica do zgrade Pošte i Bubina potoka.

MZ Svinjišta (05. 10. 2012. godine)

Mjesna zajednica obuhvata sljedeća područja: Gornje Selo, Donje Selo, Pod Orage, Glavica, Spiševina, Ognjišta, Vodice, Velja Njiva, Vinogradine, Jabučar, Pišutovo Guvno, manastir Sv.Neđelja, Poljice i Bogov Krst.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.