Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pitajte opštinu

Pitajte opštinu

Na osnovu člana 12. "Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova", (Sl. list CG - opštinski propisi", br. 13/2012 od 18.4.2012. godine.), građanima je omogućeno da postave pitanje nadležnom organu i da dobije odgovor u roku od sedam dana na postavljeno pitanje.


Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.