Zaposleni

Marko Marković

Potpredsjednik Opštine Budva

Marko Marković je rođen 16. septembra 1975. godine, na Cetinju.
Govori engleski jezik.
Služi se njemačkim i italijanskim jezikom.
Oženjen, otac dvoje djece.
1994. godine završio je srednju turističku školu u Budvi (Turistički tehničar) i nagrađen diplomom Luča I za postignut odličan uspjeh.
2005. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Menadžment.
2014. godine završio je magistarske studije na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi.

Od 01. februara 2006. g do 31. avgusta 2006. g radio je kao Menadžer unutrašnje prodaje i organizacije u Hotelu „The Queen of
Montenegro“ Bečići.
Od 01. septembra 2006. g do 30. aprila 2010. g radio je na projektu kartičnog poslovanja u Sektoru poslova sa stanovništvom, Komercijalna banka AD Budva.
Od 10. maja 2016. g do 16. januara 2017. g radio je kao saradnik u prodaji osiguranja u Sava Montenegro osiguranje A.D. - Član Sava Re grupe.
Od 13. marta 2016. g do 13. februara 2019. g radio je kao vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za privredu.
Od 11. februara 2019. g. do danas potpredsjednik je Opštine Budva.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.