Pitanja i odgovori

Vedran Bijedić, 2019. godina

Zanima me koje uslove mora da ispunjava vozilo za taxi prevoz po novim odlukama skupštine opštine Budva i kada stupa na snagu novo pravilo o euro5 motoru i sl.?

Odgovor: Slavica Maslovar, v.d. sekretarke Sekretarijat za privredu

Poštovani,

Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji Opštine Budva („Sl.list CG- Opštinski propisi“, broj 14/19), uslovi koje treba da ispunjava vozilo za taksi prevoz su navedeni u sledećim članovima:

Član 2
Taksi prevoz je djelatnost vanlinijskog javnog prevoza putnika koja se obavlja u komercijalne svrhe, putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača i sa najmanje četvoro vrata. Taksi prevoz mogu obavljati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje ove vrste djelatnosti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

Član 6
Vozilo kojim se obavlja taksi prevoz pored uslova propisanih Pravilnikom o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe („Sl.list CG“, broj 09/15) mora ispunjavati tehničko-eksploatacione i estetske uslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom i to:
- da je registrovano u Budvi, sa posebnim registarskim oznakama „BD-TX___;
- da je vozilo čisto i uredno bez fizičkih oštećenja;
- da je vozilo bijele boje;
- da pravno lice ili preduzetnik posjeduje ugovor (polisu) za osiguranje putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim se obavlja taksi prevoz;
- da posjeduje važeći šestomjesečni tehnički karton;
- da ima ispravan protivpožarni aparat kome nije istekao rok upotrebe;
- da je mehanizam za upravljanje smješten na lijevoj strani vozila;
- da vozilo ima svijetleću oznaku „taksi“ (taxi), čija su slova obojena plavom bojom na bijeloj podlozi, pravougaonog oblika i da sadrži evidencioni broj izvoda licence i grb Opštine;
- da posjeduje taksimetar sa tri tarifne periode u skladu sa Pravilnikom o obrascu cjenovnika usluga u auto-taksi prevozu koji je donijelo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a cjenovnik mora biti ovjeren od strane Sekretarijata za privredu na osnovu Uvjerenja koje izdaje Zavod za metrologiju Crne Gore;
- da posjeduje ispravan klima uređaj;
- da vozilo posjeduje istaknut propisan broj auto taksi vozila.

Izgled i veličinu oznake „taksi“ propisuje Sekretrijat za komunalno - stambene poslove.
Taksi vozila moraju ispunjavati fabrički ekološki standard EURO 5 što se dokazuje Potvrdom proizvođača koja sadrži tehničke podatke o vozilu.
Taksi prevoznik, odnosno vlasnik licence, sa najvećim brojem izvoda licence (ili drugo udruženje koje pokaže interesovanje) dužan je da obezbjedi najmanje jedno vozilo od ukupnog broja vozila kojim obavlja prevoz, opremljeno platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.
(Primjena EURO 5 standarda počinje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno 15.04.2020.g.)

Na bočnim stranama taksi vozila kojim prevoznik obavlja javni prevoz putnika, mora biti ispisan naziv i sjedište prevoznika, na način utvrđen propisom Ministarstva.
Vlasnik licence i izvoda licence je dužan da jednom godišnje, najkasnije do 01. maja za tekuću godinu dostavi Sekretarijatu za privredu Potvrdu o plaćenoj lokalnoj komunalnoj taksi za korišćenje taksi stajališta definisanih Elaboratom autobuskih i taksi stajališta na teritoriji opštine Budva za svaki izvod licence koji izdaje Uprava lokalnih javnih prihoda.

Član 9, stav 1

Preduzetnik ili pravno lice mora za svako vozilo imati izvod licence.
Napomena: Opština Budva u skladu sa nalazom Elaborata o javnom gradskom i prigradskom transportu putnika na teritoriji opštine Budva neće izdavati nove licence i nove izvode licenci („Sl.list CG- Opštinski propisi“, broj 14/19, čl. 23)

Milan Stančić, 2019. godina

Dobar dan, imao bih jedno pitanje za Vas, interesuje me gde mogu da dobijem informacije sta mi od dokumentacije treba da bi dobio dozvoli za prodaju rostiljskih kobasica na malom pokretnom nosecem rostilju na plazama budve? Ako Vi nemate tu informaciju, ako sam se obratio na pogresnu adresu, da li mozete da me uputite kome da se obratim. U najbolju ruku da da mi posaljete bar E-mail ili broj osobe kojoj mogu da se obrati za informacije koje su mi potrebne. Unapred zahvaljujem!

Odgovor: mr. Ljiljana Jocić, Pomoćnik sekretara Sekretarijat za privredu

Poštovani gosp. Milane,

Povodom Vašeg pitanja upucenog Sekretarijatu za privredu opštine Budva, obavještavamio Vas da se obratite Javnom preduzeću Morsko dobro, jpmdcg@t-com.me koje je iskljucivo nadležno za gazdovanje plažama te će Vas oni uputiti za mogućnost obavljanja ove djelatnosti .

S poštovanjem,

mr. Ljiljana Jocić
Pomoćnik sekretara
Sekretarijat za privredu
Opština Budva

Miodrag Grujičić, 2019. godina

Poštovani, Letujemo često u Budvi i poželeli smo da ove godine ostanemo duže i uz to - radimo. Kako ne bismo imali bilo kakve neprijatnosti i kako ne želimo da se bilo čim ilegalno bavimo kao gosti u Vašoj zemlji, hteo sam da Vas zamolim za odgovor: - Da li možemo legalno i na koji način da prodajemo šolje sa motivima Budve i Crne Gore na šetalištu? Šta nam je potrebno od dokumentacije (pored ATA karneta) i kome i na koji način da platimo porez? Iskreno se nadam nekom pozitivnom odgovoru i da ćemo svake godine biti dobrodošli istim prilikama. Pozdrav iz Srbije, Miodrag Grujičić

Odgovor:Slavica Maslovar, v.d. Sekretarka Sekretarijata za privredu

Poštovani,

Za obavljanje djelatnosti iz mail-a u nastavku neophodno je da postoji lokacija predviđena programom privremenih objekata donešenim za period od 2019 do 2023 godine.
Nakon sprovođenja postupka dobijanja lokacije Sekretarijat za privredu sprovodi postupak prijave trgovine na osnovu priloženog dokaza da je predmetni privremeni objekat postavljen u skladu sa izdatom tehničkom dokumentacijom.

Srdačan pozdrav,

Slavica Maslovar
v.d. Sekretarka
Sekretarijat za privredu
Opština Budva

Samir Bibezic, 2019. godina

Dobar dan, Ja sam vlasnik stana u Petrovcu ( koji pripada Opštini Budva ). Moj JMBG je *************. Kako živim u Podgorici molio bi vas da ukoliko je izvršen obračun poreza na nepokretnosti za ovu godinu da mi pošaljete obračun na mail kako bi izvršio plaćanje. Unaprijed hvala, Samir Bibezic

Odgovor:Snežana Knežević, Savjetnica I za utvrđivanje i evidenciju lokalnih javnih prihoda

Poštovani,
Porez na nepokretnosti za 2019. godinu još nije utvrđen.

Vujicic Ljubo, 2019. godina

“Postovani, Ovim putem bih htio da vam se obratim i da vas pitam u vezi jednog objekta u izgradnji gdje sam dobio ponudu da kupim nekretninu. Unaprijed se izvinajvam, i ako pitanje nije postavljeno na pravu adresu,da me dalje uputite. Gdje bih mogao da se informisem o tome da li je zgrada dobila upotrebnu dozvolu i da li je investitor platio sve prikljucke? I da li je moguce da investitor, placa u ratama, pa poslije odredjenog vremena da se 'povuce' i zgrada ostane pod sporom? Radi se o zgradi 126.4 becici, toliko sam informacija o njoj nasao na internetu. Nadam se da cete biti u mogucnosti da mi odgovorite. Srdacan pozdrav.”

Odgovor:Milica Mazarak, Sekretarijat za urbanizam i odrzivi razvoj Opstine Budva

Postovani,

Na sajtu Opstine Budva www.budva.me dostupan je DUP “Becici” (Sl.list CG - opstinski propisi 01/09) u kojem je naznaceno da u sastav urbanisticke parcele 126.4 ulazi kat. parcela br. 311 KO Becici.
U arhivi gradjevinskih dozvola od 2003 do 2018. godine, kojom raspolaze Sekretarijat za urbanizam i odrzivi razvoj, utvrđeno je da ovaj Sekretarijat nije izdao gradjevinsku dozvolu za objekat na kat. parceli 311 KO Becici, pa samim tim nije izdata ni upotrebna dozvola.
U listu nepokretnosti 1179 – Prepis (Uprave za nekretnine Crne Gore) u rubrici Nacin koriscenja kat. parcele br. 311 KO Becic evidentirana je Livada 1. Klase, kao i u rubrici Opisu prava više zabiljezbi koje se odnose na ZABILJEZBE NEPOSREDNE IZVRSNOSTI UGOVORA O ZAJEDNICKOJ IZGRADNJI, KAO I PREDUGOVORA ZA ZAKLJUCENJE UGOVORA O PRODAJI.
Informacije o placanju komunalija mozete dobiti u Sekretarijatu za investicije Opstine Budva na mail: investicije@budva.me , a informacije o priključcima u DOO”Vodovod i kanalizacija” Budva, Elektroprivreda CG Budva i Agenciji za elektronske komunikacije i postansku djelatnost Crne Gore.

S postovanjem,

Milica Mazarak
Sekretarijat za urbanizam I odrzivi razvoj Opstine Budva

Jelena Pilić, 2019. godina

Poštovani, mam pitanje u vezi planskog okvira jedne lokacije na teritoriji Opštine Budva. Da li mi možete dati kontakt e-mail nekog iz Sekretarijata za Urbanizam kako bih mogla zatražiti potrebnu informaciju? Ukoliko odavde direktno prosleđujete upit, moje pitanje je sledeće: Lokacija: Kruševice, Brda (iznad Petrovca), koji su planski dokumenti trenutno na snazi na predmetnoj lokaciji, da li se mogu ishodovati UTUi i početi gradnja u toj zoni, da li je trenutno u izradi neki planski dokument koji obuhvata ovu zonu (koji?) Hvala unaprijed, Jelena Pilić

Odgovor: Milica Mazarak, Sekretarijat za urbanizam i odrzivi razvoj Opstine Budva

Postovana,
Na sajtu Opstine Budva www.budva.me dostupna je LSL “Zukovica“ , (Sl. List CG- opstinski propisi -11/12), jedini lokalni planski dokument koji obuhvata katastarsku opstinu Kruševica. Uvidom u kartu Parcelacije možete provjeriti da li su Vaše parcele obuhvaćene pomenutom Lokalnom studijom. UTU se mogu dobiti za sve kat. parcele koje su u obuhvatu planskog dokumenta i ukoliko je na istima predvidjena gradnja.
S postovanjem,

Milica Mazarak
Sekretarijat za urbanizam i odrzivi razvoj Opstine Budva

Zlatija Janicijević, 2019. godina

Postovani , molim Vas da mi dostavite informaciju koja se ticu placanja boravisne takse za turiste ,naime bila bih Vam zahvalana da me uputite na organ od kog bih mogla da dobijem potpunu informaciju vezano za gore navedeno. Imamo objekat u Petrovcu i zeleli bi smo kao pravno lice da ga izdajemo ove sezone ( fizickim licima ) ,pa me zanima koje su nase obaveze po tom osnovu i kako se vrsi placanje poravisne takse za turiste koji borave u nasem objektu .Unasped Vam se zahvaljujem . Srdacan pozdrav , Zlatija Janicijevic

Odgovor: Ana Vujošević, Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Poštovana gospođo Janićijević,

U vezi sa Vašim mejlom, u kojem ste zatražili dostavu informacija u vezi sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti za pravna lica, obavještavam Vas sljedeće:
I -
1. Potrebno je da Sekretarijatu za privredu-Sektoru za turizam podnesete popunjenu prijavu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i zahtjev za određivanje kategorije privatnog smještaja ( kuće, apartmana, sobe) uz uplatnicu od 10,00 eura, na žiro račun 510-8176777-39 ( administrativna taksa za odobrenje za rad) i još jednu na isti iznos- 10,00 eura na žiro račun 510-8176121-67 ( taksa za Komisiju ). Obrazac prijave imate na našem sajtu, u dijelu "Obrasci za građane"- Građanski biro-formulari, ispod čega se nalaze pobrojani sekretarijati, nakon čega birate Sekretarijat za privredu-Sektor za turizam.
* Radi jednostavnijeg razumijevanja, potrebni obrazac Vam u prilog ovog mejla dostavljam.
2. List nepokretnosti ( ne stariji od 6 mjeseci), koji izdaje Uprava za nekretnine CG-PJ Budva
3. Rješenje o upotrebi stambenog objekta-Upotrebna dozvola ili Rješenje o izgradnji objekta- Građevinska dozvola.
4. Izjavu o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ( * Izjava treba da bude ovjerena kod notara ili nadležnog opštinskog organa)
5. Popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar (obrazac br. 14), koji možete naći na internetu - Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra ( "Sl. list Cg" broj 056/18)
6. Poresko uvjerenje opštinskog poreskog organa o izmirenim porezima na prihod - Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva ( uvjerenje se uzima na šalteru).
7. Poresko uvjerenje Poreske uprave CG-PJ Budva o izmirenom porezu na nepokretnost - ( uvjerenje se uzima na salteru arhive)
8. Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata Podgorica
9. Rješenje o Poreskom identifikacionom broju (PIB)- izdaje Poreska uprava CG-PJ Budva

Napomena: * Prijava se podnosi u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava nadležni organ, a jedan primjerak se vraća podnosiocu prijave sa otiskom prijemnog štambilja koji sadrži broj i datum prijema prijave.

II - Što se tiče prijave gostiju i naplate boravišne takse, predviđeno je da su svi starni državljani obavezni da prijave i registruju svoj boravak u roku od 24 časa od ulaska u zemlju.
Prijava boravka i naplata boravišne boravka obavlja se na info-turističkim punktovima, po popunjenom obrascu, uz predaju pasoša na uvid ili nekog drugog dokumenta sa kojim je turista prešao granični prelaz i uz lične podatke o davaocu smještaja.
Djeca do 12 godina su oslobođena plaćanja boravišne takse.
Za uzrast od 12 do 18 godina plaća se 0,50 eura po osobi po danu.
Za odrasle ( preko 18 godina) plaća se iznos od 1,00 eura po osobi po danu.

P. S. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja, budite slobodni da nas povratno kontaktirate.

Srdačan pozdrav,

Ana Vujošević

Zlatko Golubović, 2019. godina

Postovani prvo da se izvinim ako pitanje nije adresirano na pravu adresu . Pitanje je sledece da li je porez na nepokretnost za kucu u kojoj zivimo sa pokojne majke Golubović Božanke prebacen na mene Golubović Zlatko ? Sva dokumenta su odavno predata i porez je izmiren zakljucno sa 2018 godinom br AOP 11634 . I jos ako je bio porez za 2019 da li mi mozete reci iznos da to izmirim . Hvala unaprijed Golubović Zlatko Jadranski put 25 Babin Do Budva

Odgovor: Snežana Knežević, Savjetnica I za utvrđivanje i evidenciju lokalnih javnih prihoda

Poštovani,

Što se tiče prenosa sa majke na Vas već je odrađeno na osnovu dokumenata koje ste predali.
Poreska obaveza za 2019. godinu još uvijek nije utvrđena.
Vaša poreska šifra je pod brojem AOP 50866.

Srdačan pozdrav,
Snežana Knežević
Savjetnica I za utvrđivanje i evidenciju
lokalnih javnih prihoda
Opština Budva

Vladimir Aleksić, 2019. godina

Postovani, molim Vas za odgovor, sta mi je potrebno od dokumentacije za obavljanje taksi delatnosti u Opstini Budva. U periodu 2010-2015 radio sam kao taksista u Budvi te posedujem taksi legitimaciju. Cuo sam da su doneta nova pravila te zbog toga se direktno Vama obracam za informacije. U nadi da cemo saradjivati, srdacan pozdrav, Vladimir Aleksic, geometar iz Zrenjanina.

Odgovor: Slađana Božović, Samostalni savjetnik I za preduzetništvo

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam obrazac zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom za izdavanje taksi legitimacije, usklađenim sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja auto taksi prevoza na teritoriji opštine Budva („Sl.list CG- Opštinski propisi“, broj 14/19).

Srdačno,

Samostalni savjetnik I za preduzetništvo, Slađana Božović

Goran Durčić, 2019. godina

Postovani,

Postovani, Molim vas da mi pojasnite da li postoji mjesna zajednica Sveti Stefan obzirom da je ne nalazim na opstinskom sajtu. Ovo iz razloga sto postoji lice koje se predstavlja kao predsjednik iste te zahtjeva izvjesne nadoknade bez prikazivanja adekvatne dokumentacije. Unapred zahvalan, Goran Durcic

Odgovor: Milijana Vukotić Jelušić, Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Postovani Gorane,

Mz Sveti Stefan je svojevremeno bila privremeno organizovana mjesna zajednica, sto znaci organizovana na inicijativu Opstine Budva u periodu od 6 mjeseci i kao takva je bila upisana u registar mjesnih zajednica, shodno pozitivno pravnim propisima.

Medjutim, MZ Sveti Stefan je iz privremeno organizovane trebalo da predje u trajno organizovanu mjesnu zajednicu kroz postupak propisan Odlukom o mjesnim zajednicama Opstine Budva, u roku od sest mjeseci, koliko je pravno utvrdjeno maksimalno trajanje statusa privremeno organizovane mjesne zajednice, a sto se do danas nije desilo.

Dakle, odgovor na Vase pitanje je da formalno-pravno ne postoji MZ Sveti Stefan.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Vam stoji na raspolaganju za sva dalja pitanja.

S postovanjem,

Milijana Vukotic Jelusic
Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Pages

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.