Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Opština ima dva Potpredsjednika.
Potpredsjednike imenuje i razrješava Predsjednik Opštine uz saglasnost Skupštine. Mandat Potpredsjednika traje koliko i mandat Predsjednika Opštine. Potpredsjednik zamjenjuje Predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu Predsjednik povjeri, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.
Za obavljanje poslova Potpredsjednik odgovara Predsjedniku Opštine i Skupštini.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.