Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Statut, grb i zastava

Statut

Na osnovu člana 38. stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, broj 02/18), Skupština
opštine Budva, na sjednici održanoj dana 27. decembra 2018. godine, donijela je Statut Opštine Budva

Simboli Opštine Budva

Opština Budva predstavlja se Grbom i Zastavom, koji ujedno izražavaju pripadnost opštini Budva gdje god su u upotrebi na način propisan odlukom.

Grb

Grb Opštine predstavljen je u tri nivoa:
- Veliki grb je plavi štit sa tri neuredjene zlatne zvijezde (1+2) sa šest krakova. Štit je krunisan srebrnom bedemskom krunom sa tri zupca na krenelaciji. Držači štita su dva zlatna hipokampa zelenih ledjnih i plavih repnih peraja.
- Postament formiraju naizmjenični plavi i srebrni talasi učijem je podnožju bijela traka na kojoj je ispisano ime Budva.
- Srednji grb je plavi štit sa tri neuredjene zlatne zvijezde (1+2) sa šest krakova. Štit je krunisan srebrnom bedemskom krunom sa tri zupca na krenelaciji. Postament štita su naizmjenični srebrni i plavi talasi u čijem je podnožju bijela traka na kojoj je ispisano ime BUDVA.
- Osnovni grb (mali grb) je plavi štit sa tri neuredjene (1+2) šestokrake zvijezde.

Zastava

Zastava Opštine je kvadratnog oblika, plave boje, sa tri zlatne neuredjene (1+2) šestokrake zvijezde.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.