Statut, grb i zastava

Statut

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG" br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, “ Sl. list CG” br. 88/09 i 03/10) Skupština opštine Budva, na sjednici
održanoj dana 13. maja 2010. godine,
donijela je Statut Opštine Budva.

Simboli Opštine Budva

Opština Budva predstavlja se Grbom i Zastavom, koji ujedno izražavaju pripadnost opštini Budva gdje god su u upotrebi na način propisan odlukom.

Grb

Grb Opštine predstavljen je u tri nivoa:
- Veliki grb je plavi štit sa tri neuredjene zlatne zvijezde (1+2) sa šest krakova. Štit je krunisan srebrnom bedemskom krunom sa tri zupca na krenelaciji. Držači štita su dva zlatna hipokampa zelenih ledjnih i plavih repnih peraja.
- Postament formiraju naizmjenični plavi i srebrni talasi učijem je podnožju bijela traka na kojoj je ispisano ime Budva.
- Srednji grb je plavi štit sa tri neuredjene zlatne zvijezde (1+2) sa šest krakova. Štit je krunisan srebrnom bedemskom krunom sa tri zupca na krenelaciji. Postament štita su naizmjenični srebrni i plavi talasi u čijem je podnožju bijela traka na kojoj je ispisano ime BUDVA.
- Osnovni grb (mali grb) je plavi štit sa tri neuredjene (1+2) šestokrake zvijezde.

Zastava

Zastava Opštine je kvadratnog oblika, plave boje, sa tri zlatne neuredjene (1+2) šestokrake zvijezde.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.